Hlavní nabídka

Domů Naše činnost Personální zajištění Popis realizace Fotogalerie Ostatní Kniha návštěv Odkazy Výroční zprávy Kontakt
sídlo organizace
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Mírová 146
398 11 Protivín
Tel.: 382252700, 776144696
IČ0: 26641313
Číslo účtu:186987148/0300
sedmikraska.protivin@seznam.cz

Aktuality / informace

 Vítejte na našich stránkách

Důležitá informace pro zájemce o zavedení terénní pečovatelské služby: Přístup do kanceláře organizace NENÍ bezbariérový. Nachází se ve 2. patře budovy. Pokud jste hůře pohybliví, máte zdravotní komplikace, které vám nedovolují navštívit naši kancelář, kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailem, písemně. Navštívíme vás případně v domácnosti nebo na jiném dostupnějším místě.
Děkujeme za pochopení.

Občanské sdružení PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociálních služeb na Protivínsku a v přilehlých obcích (Heřmaň, Skály, Tálín, Milenovice, Žďár, Maletice). Začínali jsme od začátku - mapovali jsme sociální služby na Protivínsku, jednali s lékaři, Městským úřadem v Protivíně, se starosty přilehlých obcí, pracovali jsme na projektu MOLSA - komunitní plánování. Průzkum přání a potřeb obyvatel byl pro nás vodítkem o jaké služby je zájem, které služby by byly potřebné, co na Protivínsku chybí. Na tomto základě byla nastavena naše činnost. Jednali jsme se sponzory a psali první projekty. V zájmu smysluplného a potřebného rozvíjení naší činnosti byla založena PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA.

Sdružení úzce spolupracuje s týmem složeným z odborníků různého zaměření (lékaři, pedagog, sociolog, psycholog apod.), na něž se pracovníci, klienti či rodinní příslušníci mohou obrátit se žádostí o konzultaci.

Od září 2008 PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA ve spolupráci s Úřadem práce Písek a obcemi rozšiřuje terénní pečovatelskou službu do obcí Putim a Kestřany a od roku 2009 v obci Selibov. Terénní pečovatelská služba je poskytována v Protivíně a okolních obcích - Tálín, Skály, Ražice, Putim, Selibov, Kestřany, od roku 2010 Krč, Pivkovice. Za první 4 měsíce roku 2010 došlo k navýšení počtu uživatelů o 4 ( v Protivíně o 2 uživatele ). V jednání je i poskytování terénní peč. služby do Vodňan. Služba je určena seniorům a rodinám pečujícím o postižené děti.

Naše činnost